Avize legale

Acest site este publicat de compania: THIRARD S.A.S
Adresa: 45 rue Jean Jaures – B.P 60004
80390 Fressenneville – Franța

Acest site web este proprietatea companiei THIRARD S.A.S, capital de 182.939 euro, cod APE 2572Z, înregistrat în RCS din Amiens sub nr. 615780095, al cărui sediu social se află la 45, rue Jean Jaurès, 80390 FRESSENNEVILLE.
Accesul la site-ul www.thirard.fr, precum și utilizarea conținutului acestuia, sunt supuse condițiilor de mai jos. Accesarea site-ului și navigarea pe site reprezintă o acceptare nerezervată a acestor condiții.
Acești termeni de utilizare pot fi modificați în orice moment.
Imediat ce sunt postate, aceste modificări sunt considerate acceptate de utilizatori.

Reprezentant legal: domnul Barnabé Chivot, director executiv
Directorul publicației: domnul Barnabé Chivot
Redactor: domnul Henri Barré
Acest site este supus dreptului francez.

1) PROPRIETATE INTELLECTUALĂ
Toate elementele conținute pe site-ul www.thirard.fr (software, texte, imagini animate sau nu, sunete, know-how și, în general, orice tip de date) sunt protejate de Codul de proprietate intelectuală.
Orice reprezentare și / sau reproducere totală sau parțială a site-ului www.thirard.fr prin orice proces, fără autorizarea expresă a THIRARD SAS, este interzisă și constituie o încălcare pedepsită de articolele L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale. Același lucru este valabil și pentru bazele de date care apar, dacă este cazul, pe site-ul www.thirard.fr, care sunt protejate de dispozițiile Legii din 1 iulie 1998 care transpune directiva europeană în Codul proprietății intelectuale. din 11 martie 1996 privind protecția legală a bazelor de date. Mărcile comerciale și logo-urile care apar pe site-ul www.thirard.fr sunt proprietatea THIRARD S.A.S sau a terților. Orice utilizare, reproducere totală sau parțială a acestor mărci și / sau a acestor logo-uri este interzisă, în sensul articolului L.713-2 din Codul proprietății intelectuale, cu excepția autorizării prealabile și expres a THIRARD S.A.S.

2) TRATAREA DATELOR NOMINATIVE
Utilizatorul este informat în special că, în conformitate cu articolul 27 din Legea privind protecția datelor, fișierele și libertățile din 6 ianuarie 1978, informațiile furnizate de utilizator din cauza formularelor de pe site-ul www.thirard.fr, sunt necesare să răspundă la solicitarea sa și sunt destinate companiei THIRARD SAS, responsabilă cu prelucrarea, în scopuri administrative, comerciale și / sau de marketing.
Utilizatorul este informat că are dreptul de acces și de rectificare cu privire la datele care îl privesc, scriind companiei THIRARD SAS, 45, rue Jean Jaures, BP 60004 – 80390 FRESSENNEVILLE) sau prin e-mail la servicepublicite@thirard.fr.

Utilizatorul este informat că, în timpul vizitelor sale pe site-ul www.thirard.fr, ar putea fi implementat un mecanism de urmărire a navigației.
Informațiile personale referitoare la utilizator sunt destinate companiei THIRARD S.A.S care implementează toate mijloacele destinate să asigure securitatea și confidențialitatea fișierelor nominative astfel constituite.

3) CONȚINUTUL SITE-ului
Informațiile de pe site-ul www.thirard.fr sunt furnizate cu titlu indicativ.
THIRARD S.A.S se străduiește să mențină acest site la zi; dar nu poate garanta exactitatea, exhaustivitatea, actualitatea informațiilor publicate pe site-ul său web www.thirard.fr și nici conformitatea informațiilor menționate cu utilizarea pe care utilizatorul dorește să o facă.
În consecință, utilizatorul recunoaște că a utilizat aceste informații sub responsabilitatea sa exclusivă.
Site-ul www.thirard.fr nu este un site de comerț electronic: informațiile conținute de acesta nu pot fi considerate o propunere de vânzare sau cumpărare.

4) FUNCȚIONAREA TEHNICĂ A SITE-ului WEB www.thirard.fr
Site-ul web THIRARD S.A.S este în mod normal accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
În caz de forță majoră, dificultăți în calculator, dificultăți legate de structura rețelelor de telecomunicații sau dificultăți tehnice, din motive de întreținere, fără ca această listă să fie exhaustivă, accesul la întregul sau o parte a site-ului poate fi suspendat sau eliminat prin simpla decizie a companiei THIRARD SAS
Din motive de întreținere și / sau pentru orice altă decizie a companiei THIRARD S.A.S, accesul la site-ul web poate fi întrerupt. Website-ul poate fi modificat și modificat fără o notificare de niciun fel. Vizitatorul site-ului www.thirard.fr recunoaște că are abilitățile și mijloacele necesare pentru a accesa și utiliza acest site. El recunoaște că a verificat că configurația computerului pe care o folosește nu conține viruși și este în perfectă stare de funcționare.
În niciun caz, THIRARD SAS nu va fi răspunzător pentru daune directe, indirecte sau speciale rezultate din utilizarea site-ului www.thirard.fr sau a altor site-uri legate de acesta și, în special, pentru orice pierdere financiară, comercial, pierderea programelor sau a datelor din sistemul de informații al utilizatorului.
THIRARD S.A.S vă mulțumesc pentru că i-ați permis să participe la orice solicitări, omisiuni, erori sau corecturi, trimițând un e-mail cu titlul „infos / webmaster” la servicepublicite@thirard.fr.

5) LINKURI CU ALTE SITIURI
Site-ul www.thirard.fr poate conține legături către alte site-uri web, inclusiv site-urile THIRARD S.A.S.
Existența acestor legături nu implică nici un control sau aprobarea de către THIRARD S.A.S a conținutului acestora. În consecință, THIRARD S.A.S nu va fi în niciun fel responsabil pentru conținutul site-urilor, la care ar avea acces utilizatorii www.thirard.fr, prin aceste link-uri.
Orice creare de link către site-ul www.thirard.fr este supusă autorizării prealabile expres a THIRARD S.A.S. Această autorizație poate fi oricând retrasă de THIRARD S.A.S, fără ca acesta din urmă să justifice decizia sa de retragere.

6) JURISDICȚIE
Conținutul site-ului dev.thirard.fr este reglementat de legislația franceză. Acesta este cazul regulilor de fond ca reguli de formă, iar conținutul acesteia va fi apreciat de singura jurisdicție franceză competentă. Normele privind conflictul de legi sunt excluse în favoarea aplicării complete și fără rezerve a dreptului francez.

7) CAZARE

Acest site este găzduit de Gun Media SRL, al cărui sediu social se află la Bd. Gheorghe Sincai 9A, București, România.

8) COOKIES

În scopuri statistice și afișare THIRARD informează clientul că cookie-urile înregistrează anumite informații care sunt stocate în memoria hard disk-ului. Aceste cookie-uri permit, de asemenea, THIRARD să ofere clientului ofertele cele mai potrivite nevoilor sale și asta în conformitate cu produsele pe care le-a selectat deja în vizitele anterioare.

9) INFORMAȚII DIVERSE
Concepție – Insitaction and THIRARD S.A.S Dezvoltarea / integrarea site-ului web: INSITACTION
Credite foto: Servicii Publicitate THIRARD S.A.S
Redactare și publicare: THIRARD S.A.S