Norme și certificări

Marcaj CE

Începând cu 1 octombrie 2003, produsele trebuie să dețină marcajul CE pentru a putea circula liber în Europa. O obligație imperativă pentru produsele care se încadrează într-o directivă europeană.

Marcajul CE este asimilat cu respectarea reglementărilor în domeniu.  Produsele sunt conforme cu cerințele referitoare la securitate, sănătate publică și protecția consumatorilor. Acest marcaj este livrat sub responsabilitatea AFNOR Certificare.

Astfel, unitățile Thirard trebuie să respecte Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (RPC 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011).  Declarația de Performanță (DOP) a produselor în cauză este disponibilă pe www.thirard.fr.

Marcajul CE este ușor de identificat prin utilizarea următorului marcaj: Sigla CE + numărul de identificare a organismului de certificare.

Un marcaj care se găsește direct pe produs, pe ambalaj sau în documentul însoțitor.

marquage-ce

Documentații

Găsiți aici toate documentațiile noastre legate de standardele produselor noastre, disponibile pentru descărcare, direct pe site-ul nostru Thirard.fr, făcând clic aici.

AFAQ ISO 9001

Thirard este certificat ISO din 1994 (versiunea ISO 9001 2015 din decembrie 2015).

Marcajul NF 040

Există mai multe categorii pentru marca NF.

Marca NF reprezintă o certificare de produs. Această marcă respectă standardele franceze și europene.

Standardele îndeplinesc criteriile referitoare la dimensiuni, siguranța persoanelor, anduranță și durabilitate, rezistență…

certifications-afnor-securite

AFNOR Certificare este responsabilă de asigurarea conformității produselor garantate NF cu standardele și reglementările privind marca. În plus, acest organism independent efectuează controale privind calitatea producției.

În prezent, patru familii de produse dețin o marcă NF 040 (a se vedea tabelul atașat), ale căror marcaje sunt diferite.

certification-afnor

Ambalajele și produsele certificate NF fac obiectul unei atenții deosebite.

Sunt definite mai multe metode de marcaj.

 

  • Logo-ul NF trebuie să respecte carta grafică.
  • Trebuie menționată marca producătorului.
  • Trebuie indicată referința comercială a produsului.
  • Trebuie indicată în mod clar apartenența la una dintre cele patru familii de produse.
  • Totodată, produsul trebuie să fie însoțit de o fișă cu instrucțiuni, asamblare și întreținere.

 

 

Rezistența funcției demi-tur fără a depune efort.  Realizat în fabricile noastre, în conformitate cu 6.3.1.1

din norma NF EN 12209.

Endurance-de-la-fonction-demi-tour-sans-effort-appliqué

Certificare A2P

CNPP (Centrul Național de Protecție și Prevenire), situat în apropiere de Vernon, în departamentul Eure, este singurul organism acreditat să emită certificarea produselor cu marca A2P. Confruntate în ultimii ani cu o creștere a numărului de furturi și intrări prin efracție, companiile de asigurări își încurajează clienții să instaleze sisteme de securitate eficiente. Astfel, CNPP eliberează și certificări pentru Servicii de instalare și întreținere a sistemelor de securitate în domeniul incendiilor și actelor de rea-voință (certificări APSAD și A2P Service). Marca A2P este colectivă și reprezintă o certificare recunoscută de diverse organisme: companii de asigurări, autorități publice, utilizatori și profesioniști în domeniul securității. Obținerea certificării A2P este un demers voluntar din partea producătorului. Conform sistemului de referință H61, disponibil pe www.cnpp.com.

Ce reprezintă certificarea cu marca A2P?

În primul rând, marca A2P este o certificare a produselor de securitate în ceea ce privește rezistența la intrările prin efracție.
Marca A2P certifică faptul că produsele cărora le este aplicată îndeplinesc anumite specificații tehnice, iar calitatea producției este controlată.

Care sunt caracteristicile esențiale certificate?
Caracteristicile esențiale certificate pentru încuietorile de locuințe care beneficiază de marca A2P constau în capacitatea de rezistență la tentativele de deschidere neautorizată, într-un anumit interval de timp, la atacurile unui individ care utilizează atât forța fizică, dar și instrumente ajutătoare (manuale, electrice și termice), precum și în capacitatea încuietorii de a rezista la tentativele fine de deschidere.

Unde se desfășoară testele?
Testele se desfășoară în laboratoarele CNPP. În afara de teste, fabricanții sunt supuși unor auditări anuale, derulate chiar în cadrul întreprinderilor. Fiecare produs fabricat trebuie să corespundă în totalitate modelului care a primit certificarea A2P.

Care este semnificația diferitelor stele atribuite certificării A2P în domeniul încuietorilor pentru locuințe?
Există mai multe clasificări, în funcție de rezistența produselor la intrările prin efracție, care sunt supuse unor teste din ce în ce mai stricte. În funcție de rezistența crescândă la încercările de deschidere neautorizată, încuietorile, inclusiv siguranța acestora, vor fi împărțite în trei clase: 1, 2 și 3 stele, această rezistență fiind evaluată conform criteriilor definite de regulile tehnice și metodele de testare.
Cum recunoaștem un produs care beneficiază de certificarea A2P?
Prima garanție că produsul este certificat A2P constă în faptul că fiecare element care îl constituie este ștanțat cu marca A2P. Dacă unul dintre elementele componente ale produsului este modificat, certificarea A2P se pierde automat. De asemenea, la ieșirea din fabrică, pe ambalajul produsului figurează o etichetă informativă care include, între altele, logo-ul A2P și clasificarea produsului.
Ca parte a angajamentului său față de mediu, THIRARD generalizează treptat etichetele FSC și Imprim’VERT

verrou-certification-A2P

Eticheta FSC

Eticheta Forest Stewardship Council (FSC) este o etichetă ecologică aplicată produselor provenite din păduri care beneficiază de o administrare responsabilă din punct de vedere social, ecologic și economic.
Sistemul de certificare FSC® răspunde în termeni satisfăcători principiilor de bune practici aplicate în domeniul administrației forestiere, dispozițiilor privind dezvoltarea durabilă, așa cum sunt definite în Convenția de la Rio, precum și sistemelor de trasabilitate a lemnului din aceste păduri, aplicate în industrie.

Această certificare FSC face parte din caietul de sarcini aplicat pentru fabricarea ambalajelor noastre Adventures.

Eticheta Imprim’VERT „A imprima înseamnă a lăsa o urmă pe o suprafață, nu asupra mediului înconjurător”.

Imprim’Vert® este o etichetă ecologică bazată pe un set de principii stricte, stabilite într-un caiet de sarcini clar și precis: Include gestionarea eficientă a deșeurilor periculoase, depozitarea în siguranță a lichidelor periculoase, neutilizarea produselor toxice, prelucrarea și reciclarea deșeurilor de imprimare, sensibilizarea clienților cu privire la mediu…

lable-fsc